Nya coronaregler för äldreboenden sågas

Av: TT

Publicerad:
Socialstyrelsens föreslagna regler för äldreboenden kritiseras av bland annat Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Arkivbild.
Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Socialstyrelsens föreslagna regler för äldreboenden kritiseras av bland annat Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Arkivbild.

Socialstyrelsens föreslagna regler som ska ersätta det nationella besöksförbudet på äldreboenden kritiseras av tunga remissinstanser.

– Man lägger på ytterligare regler och ökar en detaljstyrning. Det är inte det mest optimala, säger Linda Almqvist, chefsjurist på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Det handlar om Socialstyrelsens föreskrifter, alltså bindande regler, som bland annat kräver att ett äldreboende ser till att boende och besökare både känner till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och får tillgång till handsprit. Reglerna är ämnade att ta vid när det nationella besöksförbudet upphör på torsdag och under måndagen väntas Socialstyrelsen fatta beslut om de ska gälla.

Men förslagen får kritik. Inte minst från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som hävdar att reglerna inte behövs.

– Det blir i huvudsak en upprepning av saker som redan finns. Det är vi tveksamma till, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR.

– Jag tycker att man kan avstå från föreskrifterna och i stället lägga krut på konkret stödmaterial. Till exempel om var besök bör ske och att det då bör vara i den enskildes rum i stället för i gemensamma utrymmen, fortsätter han.

Risk för regeltröttnad

Även tillsynsmyndigheten Ivo tycker att de föreslagna reglerna redan täcks upp av andra bestämmelser, och att Socialstyrelsen i stället bör fokusera på icke-bindande rekommendationer.

– Det finns risk att det uppstår både en regeltröttnad och en regelförvirring, och vi är snarare ute efter att förenkla, säger Linda Almqvist, chefsjurist på Ivo.

Myndigheten har under pandemin gjort en tillsyn på Sveriges samtliga äldreboenden och upptäckt att nya regelverk har försvårat det praktiska arbetet.

– Det är en av alla saker som framkommer att man har många olika regler att förhålla sig till, och det kan också vara svårt att veta om något ska ha företräde framför det andra, säger Almqvist.

Ivo har upptäckt fall där boenden har infört egna tvingande åtgärder, utan stöd i lagen. Enligt myndigheten kan en orsak vara att man är så mån om att till exempelvis Folkhälsomyndighetens regler följs att man är beredd att bryta mot andra regler.

– Man har inte fått lämna sitt rum, sin avdelning eller fått hjälp att öppna en dörr eller komma ut i trädgård. Det kan uppstå sådana glidningar, säger Linda Almqvist.

Krav behövs

Men Socialstyrelsen ser inte någon sådan risk. Myndigheten kommer ta hänsyn till kritiken, men Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen, anser inte att föreskrifterna redan finns.

– Just de här specifika och detaljerade reglerna finns inte, däremot finns regler på området som reglerar på ett mer övergripande plan, säger hon.

Katrin Westlund tycker tvärt om att det finns behov av fler bindande regler.

– Följsamheten blir säkrare om det är ett bindande krav. Rekommendationer kan man välja om de ska uppfyllas eller inte. Och på det här området kan det bli väldigt allvarliga konsekvenser om arbetet inte sköts på rätt sätt, säger hon.

Under veckan ska Socialstyrelsen även presentera stödmaterial och checklistor som det är frivilligt att följa.

Publicerad: